Audi e-tron fartsbegrenseren

Audi e-tron er utstyrt med fartsbegrenser. Den konfigurerbare fartsbegrenseren begrenser kjørehastigheten til en verdi satt av sjåføren innenfor hastighetsområdet 30 til 250 km/t (18,6 til 155,3 mph) – noe som er veldig nyttig innenfor bygrenser eller byggesoner, for eksempel.

Når den forhåndsinnstilte grensen er nådd, struper kjøretøyet hastigheten forsiktig ned. Fartsgrensen overskrides ikke selv om føreren trykker mer på gasspedalen. Sjåføren kan imidlertid midlertidig overstyre grensen ved kick-down, og fartsbegrenseren kan når som helst deaktiveres helt fra rattstammen. Hastigheten som er forhåndsinnstilt vises i kombiinstrumentet.

Fartsbegrenseren er standardutstyr.