Audi Q4 e-tron adaptive cruise assist

Audi Q4 e-tron kan leveres med adaptive cruise assist. Adaptive cruise assist er en kombinasjon av adaptiv cruisekontroll og aktiv filassistente assist.

Adaptive cruise assist støtter føreren i å akselerere, bremse, opprettholde hastighet og avstand samt i kjørefeltveiledning.

Dette kan øke kjørekomforten, spesielt på lange reiser. Systemet gjenkjenner kjørefeltmerker, sidestrukturer, kjøretøy i tilstøtende kjørefelt og flere kjøretøy foran innenfor rammen av systemgrensene. Fra denne informasjonen utleder systemet en virtuell kjørebane og gjør det Kjøretøy i denne.

Med et assisterende styreinngrep bidrar systemet til å holde kjøretøyet permanent i midten av kjørefeltet. Samtidig holdes den innstilte hastigheten konstant og systemet reagerer på kjøretøy foran med en avstandskontroll.

Takket være det store antallet parametere som er involvert, tilbyr den adaptive kjøreassistenten mest mulig komfortabel kjøring i hastighetsområdet fra 0 til maksimalt 250 km/t og i trafikkork. Adaptive cruise assist bruker radarsensoren som er installert foran på kjøretøyet, frontkameraet og ultralydsensorene for å overvåke området rundt kjøretøyet permanent. Systemet støttes også av et ratt med håndtaksgjenkjenning i en spesifikk rattdesign

Animasjonen nedenfor viser en video av hvordan dette fungerer på en Audi A6.

Videoen nedenfor viser en test av dette systemet

Dette alternativet er en del av assistansesystempakken pro med alternativ-ID PY7