Unnamanøvreringsassistent

Unnamanøvreringsassistent hjelper føreren med å styre rundt en hindring i en kritisk situasjon.

Systemet bruker data fra de to radarsensorene og frontkameraet til dette formålet. Ved beregning av en passende unnamanøverkorridor tar den hensyn til avstanden, bredden og forskyvningen til kjøretøyet som kjører foran. Kollisjonsunngåelsesassistent er tilgjengelig over et hastighetsområde fra ca. 30 til 150 km/t (18,6 til 93,2 mph), og det forutsetter at sjåføren aktivt styrer gjennom hele manøveren. Føreren informeres om inngrepet av en indikator i instrumentgruppen.

Først produseres et støt for å advare føreren om faren. Hvis sjåføren da aktivt unngår hindringen, bruker assistenten et lett styremoment som hjelper ved å korrigere førerens styreinnspill eller hjelpe til med å skifte fil. Modeller som Audi Q4 e-tron bruker en spesifikk bremsing av individuelle hjul – med den er kjøretøyet laget for å følge den beregnede kursen.

Collisionavoidance

Kollisjonsunngåelse

Collision Avoidance er standardutstyr på Audi Q4 e-tron. OptionID 4G3