Audi Q4 e-tron pre sense front

Audi Q4 e-tron er utstyrt med pre sense front. Pre sense front bruker data fra radarsensorer og frontkameraet for å beregne sannsynligheten for en kollisjon. Innenfor systemets begrensninger advarer det om kollisjonstrusler og setter i gang bremsing ved spesifikke kjøretøyhastigheter.

Audi pre sense front

Audi pre sense front

Kjøretøy oppdages i kjørehastighetsområdet opptil 250 km/t (155,3 mph), fotgjengere opp til rundt 65 km/t (40,4 mph) eller 85 km/t (52,8 mph) avhengig av modell, så vel som syklister , avhengig av systemet.

Hvis en kollisjon er nært forestående, varsler systemet føreren med visuelle, akustiske og haptiske advarsler basert på et flertrinnsvarslingskonsept. Om nødvendig gir systemet bremsehjelp for å redusere kjøretøyets hastighet eller starter en full bremsing for å unngå kollisjonen under visse omstendigheter. Det iverksettes også tiltak for å beskytte beboerne. Varselblinkene er aktivert, setebeltene er reversibelt forspent, seteposisjonen er optimert, og vinduene og valgfri panoramaglasstak lukkes.

I videoen under fra ca 2:55 så ser du testing av Pre Sense front og hvordan den unngår ulykker.

Audi pre sense front er standardutstyr på Audi Q4 e-tron i Norge. Tilvalgs 8J3