Ryggekamera

Ryggekameraet forenkler manøvrering ved å vise sonen bak kjøretøyet på MMI-displayet.

Ryggekamera

Ryggekamera

Den viser beregnet kjørespor basert på styrevinkelen samt hjelpelinjer og ledelinjer. For parallellparkering retter de sistnevnte linjene styringen nøyaktig inn på parkeringsplassen i forbindelse med styringsvendepunkter. Den blå overflaten på kamerabildet indikerer hvor kjøretøyet skal plasseres etter parkeringsprosedyren. Ryggekameraet er upåfallende integrert i håndtakslist på bagasjeromslokket. Den aktiveres så snart føreren legger i revers eller trykker på den respektive knappen.

Ryggekamera er ekstrautstyr. Er inkluder i assistentsystempakken pluss PYL og pro PY7