Trafikkskiltgjenkjenning

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning viser registrerte trafikkskilt, f.eks. fartsgrenser, forbikjøringsforbud og midlertidige fartsgrenser, innenfor frontkameraets rekkevidde

Innenfor systemets begrensninger registrerer systemet start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder og områder med trafikkdempende tiltak. Avhengig av situasjonen kan systemet også ta hensyn til våt veibane, tåke, hastighetsbegrensninger for bestemte tider av døgnet, veiarbeid og kjøring med tilhenger. I tillegg hentes informasjon om fartsgrensene fra navigasjonsdataene. Relevante påbud vises i det digitale kombiinstrumentet. Etter ønske kan du også aktivere en programmerbar hastighetsvarsling som varsler deg.

Trafikkskiltinformasjon i virtuell cockpit

Trafikkskiltinformasjon i virtuell cockpit

Dette tilvalget er en del av Navigasjonspakkene PYG/PYH.