Audi Q8 e-tron lakkerte kalipere

Du kan bestille røde lakkerte bremsekalipere på Audi Q8 e-tron.

Koden er PC2 på e-tron 55/50 og PC4 på e-tron S.

Painted Calibers på e-tron S

Lakkerte bremsekalipere på Q8 e-tron