Audi e-tron ratt

Audi e-tron flere ratt å velge mellom

Standard multifunksjonsratt uten varme. Alternativ 2ZM med varme

Standard multifunksjonsratt uten varme. Alternativ 2ZM med varme

Sport uten varme alternativ 1XW og med alternativ 1XP

Sport uten varme alternativ 1XW og med alternativ 1XP

Sport med flat bunn alternativ 2PF

Sport med flat bunn alternativ 2PF

Justering

Audi e-tron har manuell justering av ratt som standard.

Som ekstrautstyr får du elektrisk justert ratt

Knapp for å justere høyde og dybde på elektrisk ratt

Knapp for å justere høyde og dybde på elektrisk ratt

Alternativ-ID 2C7