Sist endret: 14. mar. 2024

Audi Q8 e-tron unnamanøvreringsassistent

Audi Q8 e-tron kan leveres med unnamanøvreringsassistent. Unnamanøvreringsassistenten hjelper føreren med å styre rundt en hindring i en kritisk situasjon.

Systemet bruker data fra de to radarsensorene og frontkameraet til dette formålet. Ved beregning av en passende unnamanøverkorridor tar den hensyn til avstanden, bredden og forskyvningen til kjøretøyet som kjører foran. Kollisjonsunngåelsesassistent er tilgjengelig over et hastighetsområde fra ca. 30 til 150 km/t (18,6 til 93,2 mph), og det forutsetter at sjåføren aktivt styrer gjennom hele manøveren. Føreren informeres om inngrepet av en indikator i instrumentgruppen.

Først produseres et støt for å advare sjåføren om faren. Hvis sjåføren da aktivt unngår hindringen, bruker assistenten et lett styremoment som hjelper ved å korrigere førerens styreinnspill eller hjelpe til med å skifte fil. Modeller som Audi Q8 e-tron bruker en spesifikk bremsing av individuelle hjul – med den er kjøretøyet laget for å følge den beregnede kursen.

Unnamanøvreringsassistent

Unnamanøvreringsassistent

Dette er en del av turpakken med tilvalgs id PCC på Audi Q8 e-tron

Audi all-electric models

Click on link for direct access to the different model info for Audi all-electric models