Sist endret: 11. mar. 2024

Audi Q8 e-tron parkeringsassistent

Parkeringsassistent kan automatisk styre bilen inn på parallelle eller vinkelrette parkeringsplasser. Den bruker ultralydsensorer plassert i støtfangerne foran og bak og på sidene. Føreren trenger bare å akselerere, bremse og skifte gir.

Sensorene måler parkeringsplasser langs veien mens de kjører forbi dem i moderat hastighet – maksimalt 20 km/t (12,4 mph) for vinkelrette parkeringsplasser og maksimalt 30 km/t (18,6 mph) for parallelle plasser. En melding vises på MMI-displayet når systemet finner et passende sted. De eneste handlingene som kreves av sjåføren under parkering er akselerasjon, girskift og bremsing. Systemet håndterer styringen. I tillegg hjelper lydsignaler føreren. Parkeringsassistent vil gjøre flere manøvrer, forover og bakover, om nødvendig. Det kan også gå ut fra parallelle parkeringsplasser. Avhengig av modell aktiverer føreren systemet enten via en knapp på midtkonsollen eller en knapp i det nedre infotainmentdisplayet. Maksimal hastighet for alle manøvrer er 7 km/t (4,3 mph).

Parkeringsassistent har tilvalgs-id 7X5 og er tilgjengelig som funksjon på forespørsel via myAudiApp

    Audi all-electric models

    Click on link for direct access to the different model info for Audi all-electric models