Sist endret: 14. mar. 2024

Audi Q8 e-tron trafikkskiltgjenkjenning

Audi Q8 e-tron kan leveres med kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning. Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning oppdager trafikkskilt som fartsgrenseskilt (inkludert digitale skilt), ingen passeringssoner, adgangsbegrensningsskilt og andre hjelpeskilt, og den viser dem til sjåføren i grafisk form.

De vises da i førerinformasjonssystemet og/eller Audi virtual cockpit samt i head-up-displayet. Kameraet på frontruten oppdager også midlertidige hastighetsbegrensninger som i byggesoner, samt tids- og værbetingede begrensninger. Systemet viser gjeldende fartsgrense. Hvis for eksempel lavere hastighet gjelder når veien er våt, vises denne verdien – hvis vindusviskerne er på. Fartsgrenser som kun er i kraft på bestemte tider på døgnet vises kun på disse tidspunktene. I tillegg kan sjåføren velge en varslingsterskel som en forskyvning av lovlig fartsgrense. Når denne terskelen overskrides, gis en visuell advarsel.

Trafikkskiltinformasjon i virtuell cockpit

Trafikkskiltinformasjon i virtuell cockpit

Hvis bilen er utstyrt med Adaptive kjøreassistent så kan du velge at denne skal følge fartsgrensen som skiltgjennkjenningsystemet har identifisert. Standarden er at dette er aktivert. Hvis systemet ikke har klart å lese av noe skilt baserer den seg på kartdata.

For å slå av at den adaptive kjøreassistenten følger skilt/karthastighet kan du endre innstilling i MMI.

Velg -> Bil -> Førerassistent -> Adativ kjøreassistent -> Prediktiv kontroll -> Overta fartsgrense -> Av

Overta fartsgrense kan slås av

Overta fartsgrense kan slås av

Dette alternativet er en del av assistentpakken tur med alternativ-ID PCC

    Audi all-electric models

    Click on link for direct access to the different model info for Audi all-electric models