Lading

Lading av batteriet er prosessen for å tilføre ny energi til batteriet.

Under lading påfører en ekstern elektrisk strømkilde (ladekretsen) en overspenning, og tvinger en ladestrøm til å flyte i batteriet fra den positive til den negative elektroden, dvs. i motsatt retning av en utladningsstrøm under normale forhold. Litiumionene migrerer deretter fra katoden til anoden, hvor de blir innebygd i det porøse elektrodematerialet i en prosess kjent som interkalering.

Battery charging

Ladeprosess